stání Prestige
  • Oblouková stříška
    Oblouková stříška

Oblouková stříška - bílé nosníky

Stříška s akrylátovou výplní tl. 4 mm, délka 1900 mm