logo


Jak odhadnout váhu sněhu?


V období intenzivního sněžení sníh váží různě a to podle typu a stáří.
Garážová stání z naší nabídky jsou dimenzována na váhu sněhu od 60kg/m 2 výše. Toto zatížení odpovídá výšce čerstvě napadnutého sněhu 60cm. Tento sníh během několika hodin až dnů může slehnout až asi na 20cm a za týdny až měsíce může mít jen 15cm. Pokud sníh částečně roztaje a následně zmrzne, může mít stejnou hmotnost (60kg/m 2 ), ale vrstva může být vysoká jen cca 15cm. Na základě těchto meteorologických jevů je proto nutné sledovat výšku sněhové vrstvy nejen na garážových stáních, ale i na jiných střešních krytinách. V takovémto případně je potřeba novou sněhovou vrstvu ze střech odstranit. V případě dlouhotrvajících nepříznivých podmínkách je další možností zesílit konstrukci garážového stání provizorními podpěrami.

Mapa sněhových oblastí

sněhové oblasti

Sněhová pokrývka je dlouhodobě monitorována a je zakreslena do takzvané mapy sněhových oblastí, která udává charakteristickou hodnotu zatížení sněhem v dané oblasti. Tyto hodnoty mohou být dosaženy nebo překročeny jednou za 50 let a vychází z hodnot váhy sněhu naměřených v období mezi lety 1961-2006. Mapa oblastí zatížení sněhem platná od listopadu 2006 ČSN EN 1991-1-32005/Z1:2006.

Pro rychlou přibližnou orientaci:
V oblasti I. může napadnout jednou za 50 let i přes 70kg sněhu na m 2 , v oblasti II. 100kg/m 2 , v oblasti III. 150kg/m 2 atd.
Přesné údaje o zatížení sněhem v konkrétní lokalitě naleznete na www.snehovamapa.cz

TOPlist